Kitos naujienos
    Kalbos komisija, atsižvelgdama į Lietuvos kompiuterininkų sąjungos pateiktą informaciją ir vartotojų nusiskundimus, kad įsigytas skaitmeninis įrenginys (kompiuteris, išmanusis telefonas ir kt.) nėra pritaikytas lietuvių kalbai, prie apskritojo stalo pakvietė asociacijos „Infobalt“, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos, Valstybinės kalbos inspekcijos atstovus. 
Kitos naujienos
     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendindama 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto rezoliuciją, inicijavo lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašų atnaujinimą ir dviejų naujų C lygio aprašų parengimą. Tai pirmasis naujos lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo sistemos kūrimo žingsnis. Skaidri ir aiški sistema, susiejanti lietuvių kalbos kaip valstybinės ir kaip užsienio kalbos vertinimą, skiriama ir kitakalbiams, besimokantiems lietuvių kalbos, ir užsienio lietuvių bendruomenėms.
Kitos naujienos


     Nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1255 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 761 pavadinimas, arba 61 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 494, arba 39 proc., jų neatitiko.

Pakomisių naujienos , terminologija

2016 m. birželio 22 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Kultūros ir Susisiekimo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos
     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, pritardama Lietuvos kompiuterininkų sąjungos kreipimuisi į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentę, pabrėžia, kad tarptautinėje praktikoje, taikant šiuolaikiškiausias technologijas, originali pavardžių rašyba gali būti norma.
Įvykių kronika

      2016 m. birželio 28 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė dalyvavo Vilniaus universitete vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Studijų komiteto posėdyje.

Kitos naujienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 metų birželio 17 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 „Dėl kai kurių varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Centrolenidae šeimos varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ patvirtino rekomendacinį beuodegių varliagyvių (Anura) būrio stiklavarlių (Centrolenidae) šeimai priklausiančių varliagyvių pavadinimų sąrašą.

Kitos naujienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 metų birželio 17 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (K–P)“ patvirtino rekomendacinio nuodingųjų augalų pavadinimų sąrašo antrąją dalį.

Pakomisių naujienos , terminologija

Birželio 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Pakomisių naujienos , rašyba , vietovardžiai

   Lietuvoje dar tarpukario didžiųjų kalbininkų Antano Salio, Juozo Balčikonio ir kitų suformuota vietovardžių vartosenos bendrinėje kalboje tradicija. Pagrindinis jų vartojimo principas yra toks: norminiu laikomas ne tarminis, o bendrinės kalbos vietovardžių tarimas. Todėl norminant vietovardžius dėsningi tarmių fonetikos dalykai keičiami bendrinės kalbos atitikmenimis. Taip visų pirma elgiamasi, norint išsaugoti bendrinės lietuvių kalbos vientisumą.